• Home
  • /
  • Archive by category:
  • Islam

Asbabun Nuzul dan Kandungan dari Surah Al-Ikhlas

Surat ini memiliki empat ayat, dan termasuk dalma surat Makkiyah. Kemudian mengapa dinamakan dengan Al-Ikhlas? Padahal, didalamnya sama sekali tidak ada kata Al-Ikhlas. Sebab, Al-Ikhlas merupakan tauhid, dan hanya berbibadah kepada-Nya. Surat ini berisikan tentang pokok atau ajaran tauhid. Surat ini diturunkan di Makkah, tepatnya setelah Surah Al-Fala dan An-Nas. Selain itu, surat ini juga […]